FRYS AV MEDLEMSKAP

Medlemskap:

Medlemskapet kan fryses uten kostnad ved nedenstående tilfeller

– Sykdom / Skade
– Svangerskap
– Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier
– Militærtjeneste
– Skolegang/studier utenbys